Саясий партиялардын шайлоо фондуларына түшкөн каражаттар жөнүндө маалымат

2020-жылдын 07-августуна карата саясий партиялардын шайлоо фондуларына каражаттардын түшүүсү жана чыгымдалышы жөнүндө маалымат

“Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 41-беренесинин 12-пунктуна ылайык банк же башка мекемелер саясий партиянын атайын эсебинде турган каражаттардын түшүүсү жана чыгымдалышы жөнүндө Борбордук шайлоо комиссиясына жума сайын маалымат берип турууга милдеттүү. Ал маалымат келип түшкөнүнө жараша жеке маалыматтар жана банк сыры жөнүндө мыйзамдарды эске алуу менен Борбордук шайлоо комиссиясынын расмий сайтына милдеттүү түрдө жайгаштырылууга тийиш.

КР БШКнын контролдук-текшерүү тобу 2020-жылдын 07-августуна карата 44 саясий партиянын ичинен 42си БШК тарабынан белгиленген эки банк мекемеси – “РСК Банк” ААКда  жана “Айыл Банк” ААКда атайын эсептерин ачып, шайлоо фондуларын түзгөнүн билдирет.

Төмөндө банк маалыматтарынын негизинде 12 саясий партиянын шайлоо фондуларына каражаттардын түшүүсү жана чыгымдалышы жөнүндө маалымат берилди. Башка партиялардын шайлоо фондуларынын атайын эсептериндеги каражаттардын кыймылы азырынча жок.

 

“Мекеним Кыргызстан” саясий партиясынын шайлоо фондусунун атайын эсебине акча каражаттарынын түшүүсү жана чыгымдалышы жөнүндө

МААЛЫМАТТАР

 

“Мекеним Кыргызстан” СП

2020-жылдын 9-июлунан тартып 2020-жылдын 07-августуна карата мезгилде каражат келип түштү

Эсептешүү  эсебине каражаттарды киргизүү датасы  Келип түшүү булагы  Суммасы (сом)
17.07.2020 Джайчиева Гульбарчин Эр Турсуновна 3 000 000
30.07.2020 Амантуров Мирлан Казылаевич 35 000
Бардыгы: 3 035 000
 2020-жылдын 9-июлунан тартып 2020-жылдын 07-августуна карата мезгилде каражат чыгымдалды
 Эсептешүү  эсебинен чыгаруу датасы  Алуучу  Чыгымдардын түрлөрү  Суммасы (сом)
17.07.2020  «Айыл Банк» ААК Чек китепчеси үчүн комиссия 55
20.07.2020 Джайчиева Гульбарчин Эр Турсуновна Чек боюнча берүү 300 000
23.07.2020 «Айыл Банк» ААК Чыгымдоо ордери боюнча накталаштыруу үчүн комиссия 600
23.07.2020 Джайчиева Гульбарчин Эр Турсуновна Чек боюнча берүү 150 000
24.07.2020 Джайчиева Гульбарчин Эр Турсуновна Чек боюнча берүү 100 000
29.07.2020 «Айыл Банк» ААК “Интернет Банкинг” системасын тейлөө үчүн комиссия 300
30.07.2020 Ак-Терек Айыл өкмөтү Реклама щитин ижарага алгандык үчүн алдын ала төлөө 7 000
30.07.2020 Тон Айыл өкмөтү Реклама щитин ижарага алгандык үчүн алдын ала төлөө 7 000
30.07.2020 Кун-Чыгыш Айыл өкмөтү Реклама щитин ижарага алгандык үчүн алдын ала төлөө 7 000
30.07.2020 Улахол Айыл аймагы Реклама щитин ижарага алгандык үчүн алдын ала төлөө 7 000
30.07.2020 Болот Мамбетов Айыл өкмөтү Реклама щитин ижарага алгандык үчүн алдын ала төлөө 7 000
30.07.2020 «Айыл Банк» ААК Которуу үчүн комиссия 150
30.07.2020 «Айыл Банк» ААК Которуу үчүн комиссия 150
30.07.2020 «Айыл Банк» ААК Которуу үчүн комиссия 150
30.07.2020 «Айыл Банк» ААК Которуу үчүн комиссия 150
30.07.2020 «Айыл Банк» ААК Которуу үчүн комиссия 150
03.08.2020 Джайчиева Гульбарчин Эр Турсуновна Чек боюнча берүү 400000
03.08.2020 “ТОКТОМ” Маалыматтык борбору ЖЧК Төлөө үчүн эсепке ылайык 28800
03.08.2020 «Айыл Банк» ААК Которуу үчүн комиссия 150
03.08.2020 «Айыл Банк» ААК Чыгымдоо ордери боюнча накталаштыруу үчүн комиссия 1600
05.08.2020 «Айыл Банк» ААК Чыгымдоо ордери боюнча накталаштыруу үчүн комиссия 4000
05.08.2020 Джайчиева Гульбарчин Эр Турсуновна Чек боюнча берүү 1000000
06.08.2020 «Айыл Банк» ААК Которуу үчүн комиссия 150
06.08.2020 “ТОКТОМ” Маалыматтык борбор ЖЧК Маалыматтык материалдырды жайгаштыруу боюнча кызмат көрсөтүү 195000
07.08.2020 Джайчиева Гульбарчин Эр Турсуновна Чек боюнча берүү 500000
07.08.2020 «Айыл Банк» ААК Чыгымдоо ордери боюнча накталаштыруу үчүн комиссия 2000
Бардыгы: 2718405

 

 

 

 

“Социал-демократтар” саясий партиясынын шайлоо фондусунун атайын эсебине акча каражаттарынын түшүүсү жана чыгымдалышы жөнүндө

МААЛЫМАТТАР

 

 

“Социал-Демократтар” СП

2020-жылдын 9-июлунан тартып 2020-жылдын 07-августуна карата мезгилде каражат келип түштү

Эсептешүү  эсебине каражаттарды киргизүү датасы  Келип түшүү булагы  Суммасы (сом)
13.07.2020 Конурбаева Аида Азаматовна  300
17.07.2020  

Асаналиев Акылбек Сангытбекович

 50 000
22.07.2020 Абдыкеримов Бакыт Тилебердиевич 53 150
04.08.2020 Ишенов Марат Жыргалбекович 200 000
04.08.2020 Сатыбеков Руслан Бейшенович 200 020
04.08.2020 Алмазбек уулу Рустам 200 000
04.08.2020 Куштарбек уулу Мырза 200 000
04.08.2020 Карымшакова Айгерим Камчыбековна 200 000
04.08.2020 Абдишев Нурбек Асылбекович 200 000
04.08.2020 Усубалиева Азема Таалайбековна 200 020
04.08.2020 Ботомбаев Руслан Эгембердиевич 200 020
Бардыгы: 1 703 510
 2020-жылдын 9-июлунан тартып 2020-жылдын 07-августуна карата мезгилде каражат чыгымдалды
 Эсептешүү  эсебинен чыгаруу датасы  Алуучу  Чыгымдардын түрлөрү  Суммасы (сом)
21.07.2020 «Айыл Банк» ААК Чек китепчеси үчүн комиссия 55
22.07.2020 “ШНОС” ЖЧК Эсепке ылайык 4 831
22.07.2020 «Айыл Банк» ААК Которуу үчүн комиссия 20
23.07.2020 «Айыл Банк» ААК Чыгымдоо ордери боюнча накталаштыруу үчүн комиссия 198
23.07.2020 Конурбаева Аида Азаматовна Чек боюнча берүү 53 900
29.07.2020 «Айыл Банк» ААК “Интернет Банкинг” системасын тейлөө үчүн комиссия 300
29.07.2020 «Айыл Банк» ААК Чыгымдоо ордери боюнча накталаштыруу үчүн комиссия 39
29.07.2020 Конурбаева Аида Азаматовна Чек боюнча берүү 9 695
30.07.2020 ЖИ “Ложников Дмитрий Валерьевич” Келишим боюнча 1 000
30.07.2020 «Айыл Банк» ААК Которуу үчүн комиссия 20
05.08.2020 «Айыл Банк» ААК Которуу үчүн комиссия 150
05.08.2020 “Кыргыз Маркетинг Корпорейшн” ЖЧК Жарнама аянтын ижарага алуу үчүн алдын ала төлөө 1 473 000
Бардыгы: 1 544 008
“Кыргызстандын жашылдар партиясы”саясий партиясынын шайлоо фондусунун атайын эсебине акча каражаттарынын түшүүсү жана чыгымдалышы жөнүндө

МААЛЫМАТТАР

 

 

“Кыргызстандын жашылдар” СП

2020-жылдын 9-июлунан тартып 2020-жылдын 07-августуна карата мезгилде каражат келип түштү

Эсептешүү  эсебине каражаттарды киргизүү датасы  Келип түшүү булагы  Суммасы (сом)
10.07.2020 Булекбаев Эркин Касымович 200
Бардыгы: 200
 2020-жылдын 9-июлунан тартып 2020-жылдын 07-августуна карата мезгилде каражат чыгымдалды
 Эсептешүү  эсебинен чыгаруу датасы  Алуучу  Чыгымдардын түрлөрү  Суммасы (сом)
       
Бардыгы: 0

 

“Бир Бол” мамлекетик биримдик жана патриотизм саясий партиясынын шайлоо фондусунун атайын эсебине акча каражаттарынын түшүүсү жана чыгымдалышы жөнүндө

МААЛЫМАТТАР

 

 

“Бир Бол” мамлекетик биримдик жана патриотизм СП

2020-жылдын 9-июлунан тартып 2020-жылдын 07-августуна карата мезгилде каражат келип түштү

Эсептешүү  эсебине каражаттарды киргизүү датасы  Келип түшүү булагы  Суммасы (сом)
21.07.2020 Арзымбаева Чынара Кыясовна 76 000
28.07.2020 Арзымбаева Чынара Кыясовна 600 000
04.08.2020 Мурашев Нурбек Мурзапылжанович  1 500 000
05.08.2020 Сулайманов Алтынбек Турдубаевич 1 500 000
05.08.2020 Шыкмаматов Алмамбет Насырканович 1 500 000
06.08.2020 Карапашов Бакыт Шермаматович 1 500 000
06.08.2020 Ажыкулов Темирбек Назарбекович 1 500 000
07.08.2020 Жолдошев Жоомарт Раимбердиевич 1 500 000
Бардыгы: 9 676 000
 2020-жылдын 9-июлунан тартып 2020-жылдын 07-августуна карата мезгилде каражат чыгымдалды
 Эсептешүү  эсебинен чыгаруу датасы  Алуучу  Чыгымдардын түрлөрү  Суммасы (сом)
21.07.2020 Гросс төлөмдөрүн жүргүзүү үчүн комиссиялык кирешелер Келишим боюнча кызмат көрсөтүүлөр үчүн 150
21.07.2020 Жеке ишкер “Платонова И.А.” Келишимге ылайык орун жайларды ижарага берүү жана төлөөгө эсептер 75223
28.07.2020  Эсептешүү-кассалык тейлөө Келишим боюнча кызмат көрсөтүүлөр үчүн 60
28.07.2020 Жеке ишкер  “Талгат кызы Карима” Үгүт материалдарын –футболкаларды даярдагандык үчүн алдын ала төлөө 588000
04.08.2020 “ЭВЕРЕСТ КРИЭЙТИВ ГРУПП” ЖЧК Үгүт материалдарын –видеороликтерди даярдагандык үчүн алдын ала төлөө үчүн эсепке ылайык 865032
04.08.2020 Гроссдук төлөмдөр үчүн комиссиялык кирешелер Келишим боюнча кызмат көрсөтүүлөр үчүн. Комиссияны төлөө 150
05.08.2020 Гроссдук төлөмдөр үчүн комиссиялык кирешелер Келишим боюнча кызмат көрсөтүүлөр үчүн. Комиссияны төлөө 150
05.08.2020 САЛТАНАТ ЖЧК Аренда помещений согл договора и счета на оплату 769120
07.08.2020 Гроссдук төлөмдөр үчүн комиссиялык кирешелер Келишим боюнча кызмат көрсөтүүлөр үчүн. Комиссияны төлөө 150
07.08.2020 “АК”БОНУС”АРТ” ЖЧК Жарнаманы жайылтууну төлөө үчүн эсепке жана келишимге ылайык 2240000
07.08.2020 Жеке ишкер Кайыпназаров  Мирбек Маманович Үгүт материалдарын –кепкалар даярдагандык үчүн алдын ала төлөө үчүн эсепке ылайык 510000
07.08.2020 Жеке ишкер “Асанбекова Аида Аскатовна” Компьютердик жабдууларды сатып алуу боюнча төлөө үчүн эсеп жана келишимге ылайык 221000
07.08.2020 Улуттук валютада ачылган депозиттик эсептерди эсептешүү-кассалык тейлөө үчүн Келишим боюнча кызмат көрсөтүүлөр үчүн. Комиссияны төлөө 45
07.08.2020 Улуттук валютада ачылган депозиттик эсептерди эсептешүү-кассалык тейлөө үчүн Келишим боюнча кызмат көрсөтүүлөр үчүн. Комиссияны төлөө 60
Бардыгы: 5269140

 

“РЕСПУБЛИКА”саясий партиясынын шайлоо фондусунун атайын эсебине акча каражаттарынын түшүүсү жана чыгымдалышы жөнүндө

МААЛЫМАТТАР

 

 

“РЕСПУБЛИКА” СП

2020-жылдын 9-июлунан тартып 2020-жылдын 07-августуна карата мезгилде каражат келип түштү

Эсептешүү  эсебине каражаттарды киргизүү датасы  Келип түшүү булагы  Суммасы (сом)
07.08.2020 Муратбеков Айдарбек Анарбекович 200000
07.08.2020 Темиров Тимур Васильевич 200000
07.08.2020 Омурбеков Темирлан Шаршенбекович 200000
07.08.2020 Молдокматов Канат Дамирович 200000
Бардыгы: 800000
 2020-жылдын 9-июлунан тартып 2020-жылдын 07-августуна карата мезгилде каражат чыгымдалды

 

 Эсептешүү  эсебинен чыгаруу датасы  Алуучу  Чыгымдардын түрлөрү  Суммасы (сом)
 07.08.2020 Чек китепчелерин таркатуусун ишке ашыруу Чек китепчелерин таркатуусун ишке ашыруу  160
07.08.2020 Юридикалык жактар үчүн улуттук валютадагы каражаттарды накталаштыруу үчүн комиссиялык кирешелер Келишим боюнча кызмат көрсөтүүлөр үчүн. Комиссияны төлөө 240
07.08.2020 Кассадагы банкноталар жана тыйындар Чекке ылайык 120000
Бардыгы: 120400

 

“Биримдик” Демократиялык саясий партиясынын шайлоо фондусунун атайын эсебине акча каражаттарынын түшүүсү жана чыгымдалышы жөнүндө

МААЛЫМАТТАР

 

 

“Биримдик ” Демократиялык СП

2020-жылдын 9-июлунан тартып 2020-жылдын 07-августуна карата мезгилде каражат келип түштү

Эсептешүү  эсебине каражаттарды киргизүү датасы  Келип түшүү булагы  Суммасы (сом)
06.08.2020 Абдымомунов Тумарбек Абдымомунович 200000
Бардыгы: 200000
 2020-жылдын 9-июлунан тартып 2020-жылдын 07-августуна карата мезгилде каражат чыгымдалды
 Эсептешүү  эсебинен чыгаруу датасы  Алуучу  Чыгымдардын түрлөрү  Суммасы (сом)
 07.08.2020 Камчибекова Мырза-айым Афтандиловна Шайлоо боюнча ыйгарым укуктуу өкүлдүн 2020 июль айынын айлык маянасы  20000
07.08.2020 Карагулов Арсен Дайырбекович Каржы суроолор боюнча ыйгарым укуктуу өкүлдүн 2020 июль айынын айлык маянасы 20000
07.08.2020 Акылбеков Марат Нажипович Келишимге ылайык 40000
07.08.2020 Улуттук валютада ачылган депозиттик эсептерди эсептешүү-кассалык тейлөө үчүн Келишим боюнча кызмат көрсөтүүлөр үчүн. Комиссияны төлөө 25
Бардыгы: 80025

 

“Чоң казат”саясий партиясынын шайлоо фондусунун атайын эсебине акча каражаттарынын түшүүсү жана чыгымдалышы жөнүндө

МААЛЫМАТТАР

 

 

“Чоң казат” СП

2020-жылдын 9-июлунан тартып 2020-жылдын 07-августуна карата мезгилде каражат келип түштү

Эсептешүү  эсебине каражаттарды киргизүү датасы  Келип түшүү булагы  Суммасы (сом)
05.08.2020 Касымбеков Жаркынбек Орозбекович 100000
07.08.2020 Асакеев Рахат Дамирович 75000
07.08.2020 Осмонов Асхат Арысланбекович 100000
07.08.2020 Мамытканов Максат Суйуналиевич 100000
Бардыгы: 375000
 2020-жылдын 9-июлунан тартып 2020-жылдын 07-августуна карата мезгилде каражат чыгымдалды
 Эсептешүү  эсебинен чыгаруу датасы  Алуучу  Чыгымдардын түрлөрү  Суммасы (сом)
       
Бардыгы: 0

 

“Мекенчил”саясий партиясынын шайлоо фондусунун атайын эсебине акча каражаттарынын түшүүсү жана чыгымдалышы жөнүндө

МААЛЫМАТТАР

 

 

“Мекенчил” СП

2020-жылдын 9-июлунан тартып 2020-жылдын 07-августуна карата мезгилде каражат келип түштү

Эсептешүү  эсебине каражаттарды киргизүү датасы  Келип түшүү булагы  Суммасы (сом)
06.08.2020 Тологонова Аида Бейшеналиевна 8500
07.08.2020 Тологонова Аида Бейшеналиевна 3000
Бардыгы: 11500
 2020-жылдын 9-июлунан тартып 2020-жылдын 07-августуна карата мезгилде каражат чыгымдалды
 Эсептешүү  эсебинен чыгаруу датасы  Алуучу  Чыгымдардын түрлөрү  Суммасы (сом)
 10.08.2020 Улуттук валютада ачылган депозиттик эсептерди эсептешүү-кассалык тейлөө үчүн Келишим боюнча кызмат көрсөтүүлөр үчүн. Комиссияны төлөө  20
Бардыгы: 20

 

“Ата-Мекен”саясий партиясынын шайлоо фондусунун атайын эсебине акча каражаттарынын түшүүсү жана чыгымдалышы жөнүндө

МААЛЫМАТТАР

 

 

“Ата-Мекен” СП

2020-жылдын 9-июлунан тартып 2020-жылдын 07-августуна карата мезгилде каражат келип түштү

Эсептешүү  эсебине каражаттарды киргизүү датасы  Келип түшүү булагы  Суммасы (сом)
07.08.2020 Атабеков Мирлан Токтобекович 199 900
07.08.2020 Шамшиев Тилектеш Абдувалиевич 200 000
07.08.2020 Качкынбаев Сейтек Садырбекович 200 000
07.08.2020 Буланов Шухратбек Абдумажитович 200 000
07.08.2020 Дуйшенбаева Кукун Алымкуловна 200 000
07.08.2020 Макешев Чынгыз Токтоналиевич 200 000
07.08.2020 Кулумбаева Гульмира Шамшиевна 200 000
07.08.2020 Каримов Кумар Сулайманович 200 000
07.08.2020 Тохтиев Нурсултан Раимжанович 200 000
07.08.2020 Мамбетов Максат Сейдинович 200 000
Бардыгы: 1 999 900
 2020-жылдын 9-июлунан тартып 2020-жылдын 07-августуна карата мезгилде каражат чыгымдалды
 Эсептешүү  эсебинен чыгаруу датасы  Алуучу  Чыгымдардын түрлөрү  Суммасы (сом)
       
Бардыгы: 0

 

“Реформа”саясий партиясынын шайлоо фондусунун атайын эсебине акча каражаттарынын түшүүсү жана чыгымдалышы жөнүндө

МААЛЫМАТТАР

 

 

“Реформа” СП

2020-жылдын 9-июлунан тартып 2020-жылдын 07-августуна карата мезгилде каражат келип түштү

Эсептешүү  эсебине каражаттарды киргизүү датасы  Келип түшүү булагы  Суммасы (сом)
03.08.2020 Маматкасым уулу Мирбек 20 000
03.08.2020 Карасартова Рита Рахмановна 25 000
03.08.2020 Акенеев Азамат Жумакадырович 20 000
04.08.2020 Оморов Алибек Таласбекович 10 000
04.08.2020 Азис Иса 20 000
04.08.2020 Отунчиева Жаркын Тапыковна 20 000
05.08.2020 Сарыбаев Эрик Джекшенбаевич 15 000
05.08.2020 Джакипов Айбек Рысбекович 10 000
05.08.2020 Ошурахунова Динара Мажановна 25 000
06.08.2020 Токонов Рустембек Шаршенбаевич 10 000
06.08.2020 Кыдырмышева Мээрим Омуркуловна 10 020
07.08.2020 Тологонов Мелис Зарлыкович 10 000
07.08.2020 Токтосунова Жанара Арстановна 2 000
07.08.2020 Акматов Абдирасул Жамшитович 1 000
07.08.2020 Сооронкулов Кутман Памирович 50 000
07.08.2020 Сапаралиева Кульбарчын Абдилхасимовна 50 000
07.08.2020 Бектембаева Кундус Баисовна 500
07.08.2020 Сатыбалдиева Айнура Жыргалбековна 50 000
Бардыгы: 348 520
 2020-жылдын 9-июлунан тартып 2020-жылдын 07-августуна карата мезгилде каражат чыгымдалды
 Эсептешүү  эсебинен чыгаруу датасы  Алуучу  Чыгымдардын түрлөрү  Суммасы (сом)
       
Бардыгы: 0

 

“Кыргызстан”саясий партиясынын шайлоо фондусунун атайын эсебине акча каражаттарынын түшүүсү жана чыгымдалышы жөнүндө

МААЛЫМАТТАР

 

 

“Кыргызстан” СП

2020-жылдын 9-июлунан тартып 2020-жылдын 07-августуна карата мезгилде каражат келип түштү

Эсептешүү  эсебине каражаттарды киргизүү датасы  Келип түшүү булагы  Суммасы (сом)
07.08.2020 Шамшидин уулу Разак 10 000 000
Бардыгы: 10 000 000
 2020-жылдын 9-июлунан тартып 2020-жылдын 07-августуна карата мезгилде каражат чыгымдалды
 Эсептешүү  эсебинен чыгаруу датасы  Алуучу  Чыгымдардын түрлөрү  Суммасы (сом)
       
Бардыгы: 0

 

“ОРДО”саясий партиясынын шайлоо фондусунун атайын эсебине акча каражаттарынын түшүүсү жана чыгымдалышы жөнүндө

МААЛЫМАТТАР

 

 

“ОРДО” СП

2020-жылдын 9-июлунан тартып 2020-жылдын 07-августуна карата мезгилде каражат келип түштү

Эсептешүү  эсебине каражаттарды киргизүү датасы  Келип түшүү булагы  Суммасы (сом)
07.08.2020 Ткаченко Вера Сергеевна 200 000
Бардыгы: 200 000
 2020-жылдын 9-июлунан тартып 2020-жылдын 07-августуна карата мезгилде каражат чыгымдалды
 Эсептешүү  эсебинен чыгаруу датасы  Алуучу  Чыгымдардын түрлөрү  Суммасы (сом)
 06.08.2020 Муктарбеков Санат Муктарбекович Чек боюнча берүү  195 000
 06.08.2020 «Айыл Банк» ААК Чыгымдоо ордери боюнча накталаштыруу үчүн комиссия 780
 06.08.2020 «Айыл Банк» ААК Чек китепчеси үчүн комиссия 55
Бардыгы: 195 835

 

 

 

WhatsApp кабарлар whatsapp
error: Content is protected !!
Яндекс.Метрика